Purustatud kruusa tootmine

Kruusateede ja kõvakattega teede teepeenarde ehitamiseks ja korrashoiuks toodame purustatud kruusa fraktsioone, mis vastavad nõutavale  standardile.

Purustatud kruusa heaks tihenemiseks ja kestmiseks konstruktsioonis on oluline normatiivses sõelkõvera väljas püsimine ja savika peenosise piisav sisaldus kaevandatavas kruusas.