Firmast

Killumeister OÜ põhitegevusala on mobiilsete kivipurustite ja sõeladega purustus- ja sõelumisteenuse osutamine. Purustame ja sõelume nii looduslikke kivimeid karjäärides kui ka inertseid ehitusjäätmeid (raudbetoon, asfaltbetoon, tellised). Killumeister OÜ toodetud  looduslikke täitematerjale kasutatakse üldehitustöödel, teedeehituses ja asfaltsegude või betoonisegude valmistamisel.

Looduslike kivimite ja inertsete ehitusjäätmete purustamiseks ja sõelumiseks on firma kasutuses mobiilsed kivipurustid ja sõelumisseadmed, mida on võimalik kiirelt transportida vajalikku kohta ja seada töökorda lühikese ajaga. Mobiilsus on tagatud ka karjääri või ehitusobjekti piirides. Mäetöid ehk täitematerjalide kaevandamist tehakse karjäärides, millele on väljastatud kaevandamisluba.

Kvaliteetse toodangu väljastamiseks järgitakse tootmise igal etapil kvaliteedisüsteemis ettenähtud protseduure, juhindudes seejuures kehtivatest standarditest, normidest ja juhenditest.

Meie eesmärgiks on pakkuda konkurentsivõimelise kvaliteedi ja hinnaga toodangut rahuldamaks klientide vajadusi ning kasutada loodusressursse säästlikult. Tulenevalt kivipurustite ja sõelumisseadmete mobiilsusest on meie sihtturuks kogu Eesti Vabariik.