Uudised

KIK energia- ja ressursitõhususe investeeringuprojekt

Killumeister OÜ soovib KIK energia- ja ressursitõhususe investeeringuprojekti raames investeerida täna kasutusel oleva purusti ja sõela väljavahetamisse uuendusliku integreeritud ja ressursiefektiivsema seadme ja tehnoloogia vastu. Uus seade saab olema varustatud integreeritud sõelaga ja uuendusliku ajamisüsteemiga, mis võimaldab oluliselt säästa diislikütust ja suurendada tootlikkust. Ressursikasutus väheneb 33%, diislikütust säästetakse ca 41 000 liitrit aastas.
Projekti maksumus – 557 000 €, toetuse summa – 250 650 €.