Sõelumistööd

Teostame kruuskillustiku tootmisele eelnevat kruusakivide ja liiva lahtisõelumist mobiilse jämematerjali sõelumisseadmega, mis võimaldab saada hilisemal purustamisel puhtamat kruuskillustikku. Vajadusel sõelume ka liiva ja haljastustöödeks sobivat kasvumulda.